vrijdag 4 oktober 2013

Prentenboeken in de klas!

Klaar voor de start:  Kinderboekenweek 2013


Ja hoor, de Kinderboekenweek is weer begonnen. Ik vind het ieder jaar weer genieten.
Dit jaar is het thema "klaar voor de start" met prentenboeken vol sport en spel.
Omdat dit een zeer dankbaar thema is, zijn wij in onze groep al een weekje eerder begonnen met het boek "de wedstrijd van haas en Schildpad" van Rian Visser.
Dit is echt een geweldig boek en hierbij zit ook een mooie digibordles vol met praatplaten en allerlei tips om met taal bezig te zijn rondom dit boek. Ook zit er een leuk lied bij wat je kunt uitbeelden.Onze groep was helemaal in de ban van de wedstrijd.
We hebben een woordveld gemaakt rondom de wedstrijd, we hebben het verhaal nagespeeld met attributen en we hebben vooral de begrippen eerste,tweede en derde eruit gehaald.
Er zijn medailles geknipt en geplakt en tijdens het vrij spelen werd er in de zandtafel een dierenwedstrijd nagespeeld.

Deze tweede week stond het boek Api leert zwemmen "centraal.
We hadden maar vier dagen deze week maar we hebben veel gedaan rondom zwemles. We hebben een liedje geoefend over zwemmen, zwemoefeningen gedaan in de klas en in de bouwhoek een echt zwembad gebouwd voor alle dieren. Ook kwam er een meneer langs van de muziekschool die een leuke les over het thema.

Werken met prentenboeken is altijd een goede methode om taal en woordenschat in je groep te brengen.
Door interactief voorlezen neem je de kinderen mee in het verhaal en wanneer je van dat zelfde boek een powerpoint presentatie maakt kun je de platen nog eens extra groot op het digibord bekijken. Prachtige praatplaten dus.
Herhalen is ook belangrijk. In onze groep hebben we er deze eerste periode van het jaar voor gekozen om iedere week een prentenboek centraal te stellen. Dit wordt dus ook meerdere keren herhaald en verschillende activiteiten zoals knutselen of het hoekenwerk worden er op gebaseerd.
Natuurlijk kijken we tussendoor, tijdens de lunchpauze en soms aan het einde van de middag, vaak nog even een ander digitaal prentenboek van onze yurlspagina. Zeker in deze boekenweek natuurlijk!

Er zijn vele verwerkingen te bedenken.
Enkele mogelijkheden:

  • Een lied zingen wat bij het boek past.
  • Een verteltafel inrichten met figuurtjes en attributen uit het verhaal.
  • Logisch rangschikken met prints van de platen van het boek.
  • Samen het verhaal opnieuw vertellen en noteren bij de prints.
  • Het verhaal opnieuw inspreken bij de powerpoint.
  • Het boek (per pagina) door één leerling aan de rest van de groep laten voorlezen.
  • Een schilderij maken over het boek met knippen/plakken of ander materiaal!
Van (prenten)boeken krijg je nooit genoeg! 
Zoals ik Kees Vernooij het onlangs zo prachtig hoorde vertellen: 
"Voorlezen vormt de basis voor het zelf leren lezen, de ontwikkeling van een goede woordenschat en een goede taalbeheersing" 
Dus allemaal:  Hup...met de neuzen in de boeken! :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten